Резултати 2018

Тази страница ще бъде актуализирана по време на събитието.

ЕДНО РАЗЛИЧНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ