Първи етап – втора секция

28 Jul 2018
16:00 - 19:00
Района на гр. Вършец

Първи етап – втора секция

Втора част от състезанието за деня по указан официален маршрут